Latin Amerika Ülkelerinde İyi Yönetişim Kurularının Ekonomi Politiği


Saygın E.

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 4, İsmail Ermağan ve Diğerleri, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.551-576, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.551-576
  • Editors: İsmail Ermağan ve Diğerleri, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Latin Amerika ülkelerinde siyasal, toplumsal ve ekonomik yönetişim kurumlarının kalitesi araştırılmıştır. Kurumlar bazen somut hukuki düzenlemeler yoluyla sosyal hayattaki muğlak/gri alanları azaltıp toplumsal aktörlerin öngörülebilirlik seviyesini arttırmakta; bazen ise mikro planda bireylerin beklentilerini şekillendirerek tercihlerine yön vermektedir. Kurumsal yapının arka planını doğru şekilde okuyabilmek için, ilgili ülkenin jeo-politik koşullarından dış politika seçimlerine, siyasal kültüründen sosyo-ekonomik tarihine değin oldukça kapsamlı bir alanın incelenmesi gerekmektedir. Latin Amerika’da uzunca bir süre sömürgecilik deneyiminin yaşanması, bölge ülkelerinin siyasal davranış kalıplarından kültürel yapılarına kadar birçok yönlerinin benzeşmesine neden olmuştur. Bu realite, günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve sosyolojik birçok kurumsal problemin de temelini teşkil etmiştir. Bütün bu sorunlu alanların varlığı, coğrafi ve stratejik olarak avantajlı konumda bulunan ve esasen Batı kültürünün bir parçası olarak kabul edilen Latin Amerika’nın, toplumsal mirasının ağır yükü altında, her yönüyle istikrarsızlığa mahkûm kalması soncunu doğurmuştur. Son küreselleşme dalgasında neo-liberal ekonomik paradigmaya angaje olmaya çalışan Latin Amerika ekonomilerinin zaman zaman başarılı girişimlerde bulundukları vakıa ise de; genel olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumlar bakımından beklenen kalite düzeyinden oldukça uzak bir noktada oldukları genel kabul görmektedir.