BÜTÇE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN BÜTÇELEME SÜRECİ VE BÜTÇE HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Creative Commons License

Küçükaycan D., Çelikay F.

in: Güncel Maliye Tartışmaları – I, Prof.Dr. Ayşe Güner,Prof.Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr.A. Bumin Doğrusöz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Bursa, pp.329-356, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.329-356
  • Editors: Prof.Dr. Ayşe Güner,Prof.Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr.A. Bumin Doğrusöz, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada bütçe hakkının tarihsel gelişim ve değişim trendi perspektifinde ülkemizde yaşanan Anayasa değişikliğinin bütçenin hazırlık, görüşülüp onanma, uygulama ve denetim süreçleri üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Çalışma genel olarak dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bütçe ve bütçe hakkının gelişimi ile ilgili kavramsal çerçeve ele alınmaktadır. İkinci bölümde bütçenin geçmişten günümüze geçen zaman diliminde değişen mahiyeti ve üstlendiği fonksiyonlara değinilerek, bütçe hakkının yönetsel ve hukuki belirleyicileri değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde ülkemizde bütçe hakkının gelişim süreci Osmanlı İmparatorluğu’ndaki reform girişimlerinden Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeleri kapsayacak şekilde açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ise 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ve bu değişiklik sonrasında oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bütçeleme sürecinin hazırlık, görüşülüp onanma, uygulama ve denetim aşamaları incelenmektedir.