Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri


Creative Commons License

Meçik O.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.7, no.32, pp.669-674, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 32
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.669-674
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No

Abstract

The aim of this study is to present the effects of the R&D expenditures on economic growth in OECD countries. In the study, for the purpose of analyzing the effects of the R&D expenditures on economic growth, Cobb-Douglas production function model and panel data set of OECD countries are used. The findings indicate that the variables of labor, capital and R&D expenditures have positive and significant effects on economic growth. Within this context, it is possible to evaluate the R&D expenditures are supportive factor on the process of the economic growth.

Çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla Cobb-Douglas üretim fonksiyonu modeli ve OECD ülkelerine ait panel veri seti kullanılmıştır. Bulgular; işgücü, sermaye ve Ar-Ge harcamaları değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin söz konusu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme sürecini destekleyici bir unsur olarak değerlendirilmesi mümkündür.