Türkiye deki illerin iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi


Ulutaş B.

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.17, no.2, pp.23-46, 2016 (Peer-Reviewed Journal)