17. Bölüm BRICS Ülkeleri ve Ekonomik Entegrasyon


Bayraç H. N., Kopuk E.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.363-385, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.363-385
  • Editors: Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Küresel bir gelişim ve kalkınma faaliyeti olarak bilinen entegrasyon, 21.yüzyılın en önemli globalleşme süreci ve girişim harekatıdır. Entegrasyon girişimleri ile ülkeler üretim kapasitesini artırarak yüksek verim ve refah seviyesi elde etme amacını güderler. Bu çalışmada bu amaç doğrultusunda hareket eden BRICS entegrasyonunun, gelişim süreci, gelişim faaliyetleri ve ekonomik görünümü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 1990 ve 2019 yılları arasında gerçekleştirdikleri ihracat ve ithalat değerlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini belirlemek de çalışmanın diğer bir amacı olmuştur. Çalışmada bu belirlemenin yapılabilmesi için panel veri analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, başta Çin olmak üzere BRICS ülkelerinin GSYİH ve dış ticaret değerlerinin arttığı gözlenmektedir. Aynı zamanda panel FMOLS yöntemi kullanılarak tespit edilen uzun dönemli katsayı analizine göre ithalatın, ihracattan daha çok ekonomik büyümeyi artırdığı sonucuna varılmış ve ithalat ile ihracattan büyümeye doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu gözlenmiştir.