Üniversite Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Tutumların Araştırılması:Bir Yapısal Model Önerisi


Creative Commons License

Arı E., Yılmaz V.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.23, no.2, pp.271-288, 2021 (Peer-Reviewed Journal)