Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığının Gerekliliği


Creative Commons License

Bilge S., Küçükaycan D.

in: Prof. Dr. Fazıl TEKİN’xxe Armağan Kitap, Gümüş,Erdal Çelikkaya,Ali Gümüş,Erhan Ferhatoğlu,Emrah Bilge,Semih Aslan Murat Çildir,Melih, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.273-296, 2014

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.273-296
  • Editors: Gümüş,Erdal Çelikkaya,Ali Gümüş,Erhan Ferhatoğlu,Emrah Bilge,Semih Aslan Murat Çildir,Melih, Editor

Abstract

Bütçelerin saydam olabilmesi için içerdiği mali verilerin doğru, tam, sistemli, zamanında ve vatandaşın anlayabileceği şekilde sunumunun yapılması gerekir. Bu açıdan bütçenin hazırlanmasından uygulanmasına ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine kadar kamu mali yönetim sistemi, bütçe saydamlığını sağlayacak nitelikte hükümleri içermelidir. Ülkemizde kamu mali yönetim sistemi 5018 sayılı Kanun ile giren mali saydamlık kavramı aynı zamanda bütçe saydamlığını da sağlayacak nitelikte hükümler içermektedir. Bu kanunun kapsamında yerel yönetimlerin de yer almasıyla, kanundaki saydamlık, hesap verilebilirlik ile iç ve dış denetim kavramları merkezi yönetim kadar yerel yönetimler için de geçerli hale gelmiştir. Bu çalışmada; yerel yönetim birimlerinin bütçelerinin saydamlığını sağlamasının gerekliliği üzerinde durulmakta ve ülkemizde yerel yönetimlerde bütçe saydamlığını sağlamaya yönelik uygulamalar değerlendirilerek çeşitli öngörülerle bütçe saydamlığını sağlamaya yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.