ABBASÎLER DÖNEMİNDE BİLGİ, TEKNİK VE ÜRÜN NAKLİ ÜZERİNE (11. YÜZYILA KADAR)


Creative Commons License

ARİFOĞLU Y.

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.248-257, 2020 (Peer-Reviewed Journal)