Bulanık Kümeleme Analizi İle OECD Ülkelerinin CO2 Emisyonları Bakımından İncelenmesi


ÇEMREK F., ŞENTÜRK S., TERLEMEZ L.

e-Journal of New World Sciences Academy-Physical Sicences, vol.5, no.3, pp.52-69, 2010 (Peer-Reviewed Journal)