İlköğretim okul yöneticilerinin şiddet türlerine yönelik görüşleri ve şiddetle başa çıkma yöntemleri


ÇUBUKÇU Z., DÖNMEZ A.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration-Theory and Practice],, vol.1, no.18, pp.37-64, 2012 (Peer-Reviewed Journal)