Fertilitenin Korunmasında Ovarian Stimülasyon Protokolleri


TOKGÖZ V. Y., ŞİMŞİR C., SÖNMEZER M.

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik - Özel Konular, vol.11, no.3, pp.204-210, 2018 (Peer-Reviewed Journal)