ECONOMIC AND MEDICAL VALUES OF THE LAMIACEAE (LABIATAE) (BALLIBABAGİLLER) FAMILY


Çatak E., Atalay A.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences International Indexed and Refereed , vol.9, no.20, pp.150-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Lamiaceae family are flowering plants represented by over 7000 species and can spread almost all over the world. It is mostly in the form of grass, rarely tree and bush; They have leaves that are in a verticillate (annular) arrangement and contain essential oil. Their economic and medical importance is high. Besides being consumed as flavoring spice, tea and traditional medicine, they are also used as food plant and ornamental plant. The active ingredients of the essential oils of Lamiacea members; It has been used frequently in the treatment of many diseases, both among the people and in medicine. In addition to heart diseases and gynecological diseases; They are also widely used in musculoskeletal problems, mouth and eye disorders. It is necessary to ensure the continuation of the descendants of these family members, who are real treasures, and to benefit from their characteristics more effectively. For this, more scientific studies should be carried out and priority should be given to controlled agriculture and breeding studies.

Lamiaceae familyası 7000’in üzerinde türle temsil edilen, hemen hemen tüm dünyada yayılış gösterebilen çiçekli bitkilerdir. Çoğunlukla ot, nadiren ağaç ve çalı formunda olup; vertisillat (halkasal) dizilimde olan ve uçucu yağ içeren yapraklara sahiptirler. Ekonomik ve tıbbi önemleri yüksektir. Aroma verici baharat, çay ve geleneksel ilaç olarak tüketilmelerinin yanında, gıda bitkisi ve süs bitkisi olarak da kullanımları mevcuttur. Lamiacea üyelerinin sahip oldukları uçucu yağların barındırdığı etken maddeler; Birçok hastalığın tedavisinde, hem halk arasında hem de tıpta sıklıkla kullanılagelmiştir. Kalp hastalıkları ve kadın hastalıklarının haricinde; kas ve iskelet problemlerinde, ağız ve göz rahatsızlıklarında da kullanımları yaygındır. Gerçek birer hazine olan bu familya üyelerinin, nesillerinin devamını sağlamak ve faydalarından daha etkin şekillerde yararlanabilmek gerekir. Bunun için, daha fazla bilimsel çalışmalar yapılmalı ve kontrollü tarım ve ıslah çalışmalarına öncelik verilmelidir.