Eritema multiforme ile seyreden orafaringeal tularemi olgusu.


Creative Commons License

Nayman Alpat S.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.18, no.3, pp.145-148, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tularemia is a zoonosis caused by Francisella tularensis. Oropharyngeal tularemia is due to bacteria penetrating the oral mucosa during intake of contaminated water and food and is the common form seen in our country. A case of oropharyngeal tularemia associated with erythema multiforme was reported. Recognise the cutaneous lesions of tularemia and consider tularemia in patients with eruptions having an epidemiological history.

Tularemi Francisella tularensis’in neden olduğu bir zoonozdur. Orofaringeal tularemi, kontamine su ve gıdaların alımı sırasında bakterinin oral mukozadan girmesi ile oluşur ve ülkemizde görülen yaygın formdur.  Bu raporda, eritema multiforme ile seyreden orofaringeal tularemi olgusu sunulmuştur.  Tularemi döküntülerinin bilinmesi ve epidemiyolojik öyküsü olan hastalarda cilt lezyonları ile birlikte tularemi tanıda akla getirilmelidir.