COVID Sürecinde Kardiyopulmoner Resüsistasyon AlgoritmalarındaNeler Değişti?


AYKAÇ Ö.

56.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 November - 02 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes