A RESEARCH ON THE USE OF SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS IN INTEGRATED REPORTING


KÖSE T., AĞDENİZ Ş.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.25, no.MODAVICA Özel Sayısı, pp.276-299, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: MODAVICA Özel Sayısı
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.276-299
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Integrated reporting is one of the important types of corporate reporting that shows the value creation potential of businesses, including sustainability issues. The number of companies that prefer integrated reporting is increasing day by day. Sustainability accounting is an important tool in the preparation of financial or non-financial performance information presented in the integrated reports. With the creation of Sustainability Accounting Standards, the importance of sustainability accounting has increased. In this context, the aim of the study is to evaluate the compatibility of integrated reporting and sustainability accounting standards. For this purpose, the integrated reports of three companies operating in the cement sector for the year 2021 were examined using content analysis. As a result of the content analysis, Çimsa, one of the companies, is reporting in full compliance with the said standards.
Entegre raporlama, sürdürülebilirlik konularını da kapsayan işletmelerin değer yaratma potansiyellerini gösteren önemli kurumsal raporlama türlerinden biridir. Gün geçtikçe entegre raporlamayı tercih eden işletme sayısı da artmaktadır. Entegre raporlarda sunulan finansal veya finansal olmayan performans bilgilerinin hazırlanmasında sürdürülebilirlik muhasebesi önemli bir araç olmaktadır. Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartlarının oluşturulması ile birlikte sürdürülebilirlik muhasebesinin de önemi artmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, entegre raporlama ile sürdürülebilirlik muhasebe standartlarının uyumunu değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, çimento sektöründe faaliyet gösteren üç işletmenin 2021 yılı entegre raporları içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda; işletmelerden Çimsa’nın söz konusu standartlara tam olarak uygun şekilde raporlama yaptığı görülmüştür.