Periampüller bölge tümörlerinin tanısında papil biyopsisi ve endoskopik görünümün rolü: tek merkezdeneyimi


Kuzu U. B., Ödemiş B., Parlak E., Dişibeyaz S., Kaplan M., Sırtaş Z., ...More

Endoskopi, vol.23, no.3, pp.77-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.17940/endoskopi.371243
  • Journal Name: Endoskopi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.77-81
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Periampuller bölge tümörleri tüm gastrointestinal malignensilerin yaklaşık %0,5-2’sini oluşturmaktadır. Bu tümörler arasında en sık olarak pankreas başı ve ampulla vateri kanseri görülmektedir. Bu tümörlerin erken tanısı ve benign lezyonlardan ayırımı tedavi şeklinin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, papiller forseps biyopsinin pankreas tümürü ve ampulla vateri tümörü tanısında etkinliğinin değerlendirilmesi ve iki tümöre ait özelliklerin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ünitesinde 7 yıllık periyotta endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi yapılan ve papiller forseps biyopsisi alınan hastalar geriye yönelik tarandı. Bulgular: Çalışmaya toplam 135 hasta dahil edildi. Toplam 58 (%50) hastada malignite tespit edildi. En sık saptanan malign tümörler ampulla vateri kanseri ve pankreas başı kanseri idi [sırası ile hastaların %28.4 (n=33) ve %12.1 (n=14)]. Papiller forseps biyopsinin periampuller bölge tümörü tanısında spesifitesi %96.7 ve sensitivitesi %72.4 ölçüldü. Papilin endoskopik görünümüne göre endoskopistin yorumunun periampuller bölge tümörü tanısında sensitivitesi %64.3 olarak ölçüldü. Pankreas başı kanseri ile ampulla vateri kanseri arasında hastaların verileri iki kanser grubu arasında karşılaştırıldığında sadece CA-19.9 değerleri iki grup arasında farklıydı (sırası ile 365 U/ml ve 78 U/ml; p=0.01). Sonuç: Periampuller bölge tümörleri’nin ayırıcı tanısında duedonoskop eşliğinde gerçekleştirilen papiller forseps biyopsisi oldukça yararlı bir yöntemdir. Ek olarak malign hastaların ayırımında papilin endoskopi görünümünün değerlendirilmesi ve tümör markırlarının kullanımı ile bu yöntemin etkinliği daha da arttırılabilir.