ÜRKİYE KIRSAL KALKINMASINDA KADININ GÜÇLENMESİ


Parlaktuna İ.

Esogü Basımevi, Eskişehir, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Esogü Basımevi
  • City: Eskişehir
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Kırsal alanda yaşayan kadınlar kırsal üretimin ve kırsaldaki
sosyo-ekonomik yapının sürekliliğini sağlayan önemli bir üretim
faktörüdür. Bu kadınlar ev işi, aile fertlerinin bakımı (çocuk,
yaşlı, engelli veya hasta bakımı) gibi ev içinde çalışmalarının yanı
sıra geçimlik üretimi, tarım ve tarım dışı işler gibi ev dışında da
çalışmaktadır. Kırsaldaki kadınlar emek güçleri ile kalkınma
sürecinin her aşamasında yer almasına rağmen kalkınmanın
getirilerinden yeterli düzeyde faydalanamamaktadır.
Kırsaldaki kadınların eğitim ve sağlık gibi kamu
hizmetlerine erişim düzeyleri oldukça sınırlıdır. Güvencesiz ve
ağır şartlardaki düşük gelirli işlerde daha yoğun yer alarak emek
harcamaktadır. En önemlisi ise ev içinde ve dışında yaptığı tüm
işler toplumsal cinsiyetçi roller çerçevesinde belirlenen ve
karşılığını alamadığı emek gücünden oluşmaktadır. Kırsaldaki
kadının görünmez emeği kadını kısır bir döngünün içine alarak
kadının yoksullaşmasına ve daha da güçsüz olmasına neden
olmaktadır.
 

 Kadın emeğinin görünmezliği sadece kırsaldaki kadının

değil tüm kadınların toplumsal sorunudur. Toplumsal cinsiyet
temelli yüklenen karşılıksız ev ve bakım rollerin alternatif
maliyetinin yüksek olduğunu bildiğim halde eğitim düzeyi
yüksek ve çalışan bir kadın olarak bu rolleri yerine getirme
   sorumluluğu daha ağır basmıştır. Ancak ileriki zamanda bu
durumun sonuçlarının bana getirdiği maddi ve manevi maliyetini
değerlendirmem ve karşılıksız olarak sunduğum bakım emeğinin
aile, toplum ve ülke içinde önemli bir değer yarattığını farkına
varmam bu kitabın yazılmasının çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Kırsal kalkınmanın başarıya ulaşmasında kadının
güçlenmesi itici bir güçtür. Kırsaldaki kadının güçlenmesini
engelleyen temel sorunların birçoğu toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlardır. Bu nedenle, kırsal
kalkınma stratejilerinin, tedbirlerinin ve eylem planlarının
geliştirilmesi, kadının güçlenmesi ve bu sorunların en aza
indirilmesi hedeflenerek belirlenmelidir. Bu eylemlerden biri de
toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten kadın kooperatiflerinin
kurulması veya mevcut kadın kooperatiflerinin bu yaklaşımla
yapılandırılmasıdır. Bu tür yaklaşımlarla geliştirilen tedbirler ve
eylemler kadının emeğinin doğru kullanılmasına yardımcı olarak
kırsal kalkınmanın başarıya ulaşmasında etkili olmaktadır.
Kitabın kadın araştırmaları alanındaki araştırmacılara, bu
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, konuyu
destekleyen örgütlere, medyaya ve ilgili tüm diğer taraflara
yararlı olmasını dilerim.
Doç.Dr. İnci PARLAKTUNA