Ulaşım Araçlarına ve Sabit Platformlara Karşı S uçlar


AYDIN M.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.79-115, 2015 (Peer-Reviewed Journal)