Şiddetli Göğüs Ağrısı ile Başvuran Pediatrik Bruselloz Olgusu


MUĞLALI E. Ö., SUSKUN C., KAYA E., KARA Y., KIZIL M. C., KILIÇ Ö., ...More

57. Türk Pediatri Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 22 May 2022, vol.1, no.1, pp.634-635

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.634-635
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bruselloz enfekte hayvanlardan insanlara doğrudan temas, süt ve süt ürünlerinin taze olarak tüketilmesiveya enfekte damlacıkların inhalasyonu ile bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Her yaşta çok değişik klinik ve laboratuvar bulgularla görülmesi nedeniyle tanısında zorluklar yaşanmaktadır. Burada göğüs ağrısı ile başvuran bruselloz olgusu sunulmuştur.

Olgu: On beş yaş erkek hasta göğüs ağrısı ve ateş şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden iki gündür ateş yüksekliği olduğu, dün ise göğüs ağrısının başladığı öğrenildi. Göğüs ağrısı, göğüs sol tarafında, batıcı tarzdaymış. Göğüs ağrısı ile birlikte dispne de eşlik ediyormuş. Göğüs ağrısı artan hasta acil servise başvurmuş. Fizik muayene de patolojik bulgu saptanmayan hastanın laboratuvar tetkiklerinde; C-reaktifprotein 18,7 mg/L, prokalsitonin 0,27 ng/mL, sediantasyon:47/h, D-dimer 6,69 mg/dL olarak görüldü. Göğüsağrısına yönelik yapılan tetkiklerinde, EKG sinüs ritminde olup patoloji görülmedi. Göğüs ağrısı devam eden, D-dimer yüksekliği olan hastaya çekilen Toraks BT Anjiyografi normal olarak raporlandı. Ateş yüksekliği ve göğüs ağrısı devam eden hasta çocuk enfeksiyon servisine yatırıldı. Hastanınöyküsü derinleştirildiğinde, köyde yaşadığı, hayvancılıkla uğraştığı, köyden süt ve süt ürünleri tükettiği öğrenildi. Çalışılan tetkiklerinde brucella tüp aglütinasyonu 1/640 pozitif olarak sonuçlandı. Hastaya doksisiklin ve rifampisin tedavileri başlandı. Tedavinin 6. Gününde atş yüksekliği ve göğüs ağrısı gerileyen hasta, tedavinin 6 haftaya tamamlanması ve poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi

Sonuç: Bruselloz, çocuk hastalarda çok farklı klinik ve laboratuvar bulgulara neden olabilir. Özellikle ülkemiz gibi endemik bölgelerde, brusellozun göğüs ağrısı da yapabileceği unutulmamalı, göğüs ağrısı etyolojisi araştırılırken bruselloz da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: brusella, göğüs ağrısı, çocuk