YAPI MALZEMESİ


Topçu İ. B., Uygunoğlu T.

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
  • City: Ankara
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Üniversitelerin, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinde yapılarda kullanılan malzemelerin anlatılması amacıyla yeni uygulamaya giren standart ve yönetmelikler ile yeni referansların da dikkate alınarak hazırlanan bu Yapı Malzemesi kitabında, ağırlıklı olarak beton bilgisi üzerinde durulmuştur. Beton dışında Mühendislik Metal ve Alaşımları, Seramikler ve Camlar, Polimerler, Bitümlü Malzemeler ve Ahşap diğer konulardır. Yapı Malzemesi kitabı toplam yirmi bölümden oluşmaktadır. Kitabın onaltıncı bölümüne kadar yapı malzemelerinin tarihsel gelişimi, bağlayıcılar ile beton teknolojisinin temel bilgileri olan çimentolar, agregalar, karışım suları, kimyasal ve mineral katkı maddeleri, beton karışım hesapları, betonun üretim, döküm ve bakımı, taze ve sertleşmiş beton özelikleri, sıcak ve soğuk havada beton dökümü, betonun kalite kontrolü ve hazır beton verilmiştir. Konular anlatılırken beton ve yapı malzemeleri laboratuvarlarında karşılaşılabilecek özel durumlar ve ilgili deneyler detayları ile anlatılmaya çalışılmıştır.  On yedinci bölümde ahşap yapılar ve özeliklerine yer verilmiştir. Onsekizinci bölümde yapılarda kullanılan metaller ile betonarme çelikleri hakkında bilgilerin verildiği Metaller konusu anlatılmıştır. On dokuzuncu bölümde Polimerler ve yirminci bölümde Seramik ve Camlar yer almaktadır. Tüm bölüm başlıklarının sonlarında konuyla ilgili sorular hazırlanmıştır. Yine son kısımda oldukça sık değişen ve yeni uygulamaya giren betonla ilgili TS ve ASTM standartlarının listesi verilmiştir. Kitabın sonunda verilen genellikle çalışmalardan elde edilmiş ve yayınlanmış yararlanılan kaynaklardan daha ileri seviyede bilgiler sağlanabilir.