Akut Laringotrakeobronşit (Krup) Bulguları ile Başvuran Pediatrik COVID-19 Olgusu


KARA Y., KIZIL M. C., Kabukçu O., Dalokay N., KILIÇ Ö., ŞAHİN S., ...More

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 March 2022, vol.1, no.3, pp.113

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Akut Laringotrakeobronşit (Krup) Bulguları ile Başvuran Pediatrik COVID-19 Olgusu Yalçın Kara1 , Mahmut Can Kızıl1 , Hilmi Onur Kabukçu2 , Nidai Dalokay2 , Ömer Kılıç1 , Sabiha Şahin3 , Ener Çağrı Dinleyici4 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon, Eskişehir 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eskişehir 3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil, Eskişehir 4 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım, Eskişehir Giriş: Krup (Akut Laringotrakeobronşit) seste kalınlaşma, havlar tarzda öksürük, inspiratuar stridor gibi klinik bulgulara neden olan üst solunum yolunun darlığı ile seyreden bir hastalıktır. Etyolojisinde başta parainfluenza olmak üzere virüsler rol oynar. COVID-19 çocuklarda hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularından, ağır solunum yetmezliğine kadar çok çeşitli semptomlara sebep olmaktadır. Burada krup bulguları ile başvuran pediatrik COVID-19 olgusu sunulmuştur. Materyal ve Metot: Yirmi aylık kız hasta ateş, havlar tarzda öksürük, hırıltı ve nefes almada zorluk sebebiyle başvurdu. Öyküsünden yaklaşık 2 gündür ateş ve öksürük şikayetlerinin olduğu, başvurusundan 2 saat önce havlar tarzda öksürük, hırıltı ve nefes almada zorluk şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Fizik muayene de takpneikdi, supraklavikular-interkostal çekilmeleri ve dispnesi mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde, Hb 12.8 g/dL, lökosit sayısı 12.400/mm3 (nötrofil 8200/mm3, lenfosit 2400/mm3), trombosit sayısı 208.000/ mm3, C-reaktif protein 34 mg/L ve COVID-19 PCR pozitif saptandı. Akciğer grafisi normaldi ve oksijen saturasyonu %88 idi. Bulgular: Hastaya krup ön tanısıyla oksijen desteği, intravenöz deksametazon ve adrenalin nebül tedavisi başlandı. Takipnesi devam eden hasta, COVID-19 Çocuk Enfeksiyon Servisine yatırıldı. Oksijen, deksametazon ve adrenalin nebül desteğine devam edildi. Takipde, havlar tarzda öksürüğü, solunum sıkıntısı ve takipnesi gerileyen hasta yakın poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Sonuç: COVID-19 çocuk hastalarda hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularından, ağır solunum yetmezliğine kadar çok çeşitli semptomlara sebep olmaktadır. Pediatrik COVID-19 olguları sıklıkla, pnömoni, bronşiolit bulgularıyla başvursa da, daha az sıklıkla krup bulguları ile de başvurabilmektedir. Pandemi döneminde, COVID-19’un atipik bulgularla da başvurabileceği unutulmamalı, temas öyküsü ayrıtılı sorgulanarak şüpheli olgulardan PCR testi istenmelidir. Anahtar Kelimeler: krup, COVID-19, pandemi, pediatrik