PANKREAS CA HASTASINDA KADAVRADANVASKÜLER GREFT İLE PARSİYEL SMVREKONSTRUKSİYONLU REZEKSİYON


TÜRKER B., ÖZDEMİR D. B., ULAŞ M., ÖZER İ., ÜNAL B.

37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, ., Turkey, 25 - 29 November 2020, no.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: .
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Pankreas adenokarsinomunun prognozu kötü olup, kanser ilişkili

ölümlerin beşinci sırasında yer alır. Cerrrahi tek küratif tedavi yöntemidir.

Lokal rezaktibilite genellikle vasküler invazyona bağlıdır.

Rezeksiyon uygulanabilen hasta sayılarını artırmak amacıyla vasküler

rezeksiyonlarında içinde olduğu agresif cerrahi prosedürler

geliştirilmektedir.

Kliniğimizde 70 yaşında pankreas ca nedeniyle ameliyata alınan

hastada pankreas başındaki kitlenin SMV duvarına invaze olduğu

görüldü. Kitle parsiyel damar duvarı ile eksize edildi. Kadavradan

alınmış ve saklanmış olan vasküler greft kullanılarak parsiyel SMV

onarıldı.

Pankreas kanserinde operabiliteyi etkileyen faktörlerin başında

vasküler yapıların tutulumu gelmektedir. Deneyimli merkezlerde

vasküler yapıların rezeksiyonu ek morbidite ve mortaliteye neden

olmadan güvenli şekilde yapılabilmektedir. Kadavradan alınmış

vasküler greftlerde rekonstrüksiyonlarda güvenli olarak kullanılabilmektedir.

Anahtar kelimeler: pankreas ca, vasküler greft, rekonstruksiyon