Effects of COVID-19 on Working Life / Innovations It Brings


Creative Commons License

Meçik O.

ICE-TEA 2021 The Seventh International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

The COVID-19 pandemic, which manifested itself in Wuhan, China at the end of 2019, caused many orders to rapidly reshape in a year. The COVID-19 pandemic upset the existing order in many areas such as health, education, and economy and became the driving force of transformation. This transformation can be expressed as a digitalization process whose infrastructure has been slowly prepared for years. With the COVID-19 pandemic, the process of digitalization in business and working life has accelerated considerably. Moreover, it is understood that it is no longer possible to return to the old normal in the post-pandemic world. The remote working model, which stands out especially in terms of business and working conditions, emerges as a preferred arrangement for many employees and workplaces worldwide. However, the impact on employees and innovations of the transition to remote work is worth exploring. In this study, the effects of the pandemic on business and working life will be examined. In this context, the study focuses on revealing the determinants of employment in new conditions, evaluating new business models, shedding light on future professions, and discussing the necessary training arrangements for them.

            2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde kendini gösteren COVID-19 pandemisi, bir yıllık süreçte birçok düzenin hızla yeniden şekillenmesine neden olmuştur. COVID-19 pandemisi sağlık, eğitim, ekonomi gibi birçok alanda var olan düzeni alt üst etmiş ve dönüşümün itici gücü olmuştur. Bu dönüşüm yıllardır altyapısı yavaş yavaş hazırlanan bir dijitalleşme süreci olarak ifade edilebilir. COVID-19 pandemisi ile dijitalleşmenin iş ve çalışma yaşamında kök salma süreci bir hayli hızlanmıştır. Üstelik pandemi sonrası dünyada eski normale dönüşün artık mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle iş ve çalışma koşulları bakımından öne çıkan uzaktan çalışma modeli, dünya çapında birçok çalışan ve işyeri için tercih edilen bir düzenleme olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak uzaktan çalışmaya geçişin, nihai olarak çalışanlara yönelik etkileri ve getirdiği yenilikler incelemeye değer bir konudur. Bu çalışmada pandeminin iş ve çalışma yaşamına yönelik etkileri incelenecektir. Çalışma bu kapsamda yeni koşullarda istihdamın belirleyicilerinin ortaya koymaya, yeni iş modellerini değerlendirmeye, geleceğin mesleklerine ışık tutmaya ve bunlara yönelik gerekli eğitim düzenlemelerinin tartışılmasına odaklanmaktadır.