Evaluation of the Impact of Public Ads on the COVID-19 Vaccine on the Public


SALIŞ E., Onsuz M. F., Metintas S.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.3, pp.610-621, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study was to examine the impact of public ads about the COVID-19 vaccine on the public and the public's attitude towards it. All public ads about the COVID-19 vaccine, which were published on the Youtube channel of the Ministry of Health until September 1, 2021, were watched by researchers and grouped as music clips, messages from individuals from the community, messages from famous scientists and messages from famous artists. More than half of the participants had a positive opinion about the public ads on the COVID-19 vaccine. It was found that participants who had positive opinions about the public ads about the COVID-19 vaccine had higher positive attitudes towards the COVID-19 vaccine. In order to ensure herd immunity, it is important to prepare public ads that appeal to the emotions and affect all segments of the society to increase vaccine acceptance and it is also necessary to evaluate their effectiveness.
Çalışmada COVID-19 aşısı ile ilgili kamu spotlarının halkın üzerindeki etkisi ve halkın COVID-19 aşısına yönelik tutumunun incelenmesi amaçlandı. Sağlık Bakanlığı’nın Youtube kanalındaki 1 Eylül 2021 tarihine kadar yayınlanmış olan COVID-19 aşısı ile ilgili tüm kamu spotları araştırmacılar tarafından izlenerek müzik klibi, toplum içinden bireylerin mesajları, ünlü bilim insanlarının mesajları ve ünlü sanatçıların mesajları olarak gruplandırıldı. Çalışma grubunun yarısından fazlası COVID-19 aşısı ile ilgili kamu spotları hakkında olumlu düşünceye sahipti. Çalışma grubunda COVID-19 aşısı ile ilgili kamu spotları hakkındaki genel düşünceleri olumlu olanların COVID-19 aşısına yönelik olumlu tutumlarının daha yüksek olduğu bulundu. Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için aşı kabulünü arttırmaya yönelik daha çok duygulara hitap eden, toplumun her kesimini etkisi altına alabilecek kamu spotlarının hazırlanması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi gereklidir.