Analysing the Tax Structure of Turkish Economy: A Time-Varying Causality Analysis


Creative Commons License

Karabacak M., Meçik O.

Sosyoekonomi, vol.30, no.51, pp.149-164, 2022 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 51
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2022.01.08
  • Journal Name: Sosyoekonomi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.149-164
  • Keywords: Tax Policy, Tax Structure, Turkish Economy, Asymmetric Causality Analysis, Time-Varying Causality Analysis, GROWTH, TAXATION, POLICY
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The tax structure shows the country’s choice between the principles of justice and efficiency in tax policy. In a modern economy, the tax structure is expected to change in favour of direct taxes according to the principle of justice. This article investigates the causality between tax structure and per capita GDP in Turkey using asymmetric and time-varying causality analysis. The findings reveal that the per capita GDP doesn’t change the tax structure in Turkey and doesn’t show any change in favour of direct taxes to ensure justice in income distribution. This situation can be evaluated as the relationship between per capita GDP, and tax structure may have been drifted apart.

Vergi yapısı, ülkenin vergi politikalarında adalet ve verimlilik ilkeleri arasındaki seçimini göstermektedir. Modern bir ekonomide vergi yapısının adalet ilkesi doğrultusunda, dolaysız vergiler lehine değişmesi beklenmektedir. Bu makale, asimetrik ve zamana göre değişen nedensellik analizi kullanarak Türkiye’deki vergi yapısı ile kişi başına düşen hasıla arasındaki nedenselliği araştırmaktadır. Bulgular, Türkiye’de kişi başına düşen hasılanın vergi yapısını değiştirmediğini ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde, doğrudan vergiler lehine herhangi bir değişiklik göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, kişi başına düşen hasıla ile vergi yapısı arasındaki ilişkinin kopmuş olabileceği şeklinde değerlendirilebilir.