Virtual General Assemblies in Joint Stock Companies According to German Law and Applicability of Virtual General Assemblies under Turkish Law


KAPLAN Ü. A.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.39, no.2, pp.409-448, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, HeinOnline-Law Journal Library, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.409-448
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

In German law, during the Covid-19 pandemic, temporary regulations on the virtual general assembly were introduced to minimize the risk of contagion; as a result of the positive feedback from the practice, the virtual general assembly was made permanent through amendments to the German Shareholders' Meeting Act (Aktiengesetz-AktG) with the "Act on the Implementation of Virtual General Assembly Meetings in Joint Stock Companies and Amendments to the Provisions of the Cooperatives and Bankruptcy and Restructuring Act". A virtual (online) general assembly is a general assembly meeting held online on the internet without the physical attendance of the shareholders. In this sense, it differs from the electronic general assembly, which is also practiced under Turkish law, in that in a virtual general assembly, no shareholder physically attends the general assembly meeting, in other words, there is no physical meeting for the shareholders. While this practice has many benefits, it also has its drawbacks. While it can be said that it facilitates the participation of shareholders in the general assembly and thus prevents the power gap that may occur in the company, the lack of clear and sufficient regulations regarding the exercise of shareholders' rights may cause shareholders to lose their rights. In this paper, we will examine the new regulations introduced in German law on virtual general assembly meetings and try to explain the benefits and drawbacks of virtual general assembly meetings and its applicability in Turkish law.
Alman hukukunda Covid-19 pandemisi sırasında bulaş riskini en aza indirmek için getirilen sanal genel kurul uygulamasına ilişkin geçici düzenlemeler, uygulamadan gelen olumlu geri dönüşler sonucunda Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu’nda değişiklikler yapılarak kalıcı hale getirilmiştir. Sanal (çevrim içi) genel kurul, pay sahiplerinin fiziki katılımları olmaksızın genel kurul toplantısının internet ortamında çevrim içi olarak yapılmasıdır. Bu anlamda Türk hukukunda da uygulanan elektronik genel kuruldan farkı, sanal genel kurulda hiçbir pay sahibinin genel kurul toplantısına fiziken katılmaması, bir başka deyişle pay sahipleri için fiziki toplantının var olmamasıdır. Bu uygulamanın birçok yararı olduğu gibi, elbette sakıncaları da vardır. Pay sahiplerinin genel kurula katılımlarını kolaylaştırdığı ve bu sayede şirkette yaşanabilecek güç boşluğunun engellendiği söylenebilirken, pay sahipliği haklarının kullanımına ilişkin açık ve yeterli düzenlemeler getirilmemesi, pay sahiplerinin hak kaybına uğramasına neden olabilir. Çalışmamızda Alman hukukunda sanal genel kurula ilişkin getirilen yeni düzenlemeler incelenecek, sanal genel kurulun yararları ve sakıncaları ile Türk hukukundaki uygulanabilirliği açıklanmaya çalışılacaktır.