BİST'teki ulaştirma sektörü firmalarinin verilerinin modellenmesi ve gelecek tahmini için doğrusal piyasa modeli yeterli mi?


Neslihanoğlu S., Aksoy T.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.4, 2020 (Peer-Reviewed Journal)