Periampüller tümör nedeni ile Whippleprosedürü ve portal ven rekostrüksiyonuuyguladığımız 5 olgunun erkenpostoperatif dönem sonuçları


ÖZDEMİR D. B., Dizen H., özdemir Ü., ÜNAL B., ÖZER İ., ULAŞ M.

36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, no.47

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Periampüller tümör nedeni ile Whipple prosedürü ve portal ven rekostrüksiyonu uyguladığımız 5 olgunun erken postoperatif dönem sonuçları Dursun Burak Özdemir1 , Hayrettin Dizen1 , Ümit Özdemir2 , Bülent Ünal1 , İlter Özer2 , Murat Ulaş2 1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir 2 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Eskişehir Amaç: Periampüller tümör nedeni ile Whipple prosedürü ve portal ven rekostrüksiyonu uyguladığımız 5 olgunun erken dönem postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesi. Olgu: Periampüller tümör nedeni ile Whipple prosedürü ve portal ven rekostrüksiyonu uyguladığımız 5 olgunun histopatolojik incelemesinde 2 hastada portal vene tümör invazyonu saptandı. Bu 5 olguda erken postoperatif dönemde mortalite görülmedi. Sonuç: Periampüller tümörlerde pankreatikoduodenektomiye ek olarak beklenmedik portal ven rezeksiyonunun gerekli olabileceği akılda tutulmalı, venöz rezeksiyon ve rekonstrüksiyon hususunda cerrahın deneyimli, ekipmanın yeterli olması gerekmektedir. Beş olgumuza ait erken postopperatif dönem sonuçları morbidite ve mortalite yönü ile değerlendirildiğinde sonuçlar oldukça yüzgüldürücüdür. Anahtar kelimeler: Pankreatikoduodenektomi, portal ven rekonstrüksiyonu, Whipple prosedürü, erken postoperatif dönem