Klinik uygulamalarda Etik-etkin yaklaşımlar için metotlar


Şaylıgil Ö.

in: Çağdaş Klinik Etik (20.yüzyılda olgu örnekleriye), Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir,DoöçDr.Gülbüz Sezgin,Prof.Dr.Öztan Usmanbaş,Prof.Dr.Ömür Şaylugil, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.165-176, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.165-176
  • Editors: Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir,DoöçDr.Gülbüz Sezgin,Prof.Dr.Öztan Usmanbaş,Prof.Dr.Ömür Şaylugil, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Karşılaşılan problemi çözmenin pek çok yolu olabilir. Ancak problemin en kısa zamanda, en etkili bir şekilde çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Sadece yöntem konusu bile, ilgili olduğu alana ve onu önerenlere göre değişiklik göstermektedir. Bu bölümde klinik uygulamalarda etik-etkin çözümler ortaya koyabilmek için en sık başvurulan yöntemler özetlenmiş; Analojik Yöntem kullanımı ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Klinik etik sorunlara yaklaşım ve problemlerin çözümünde tek bir yöntem yeterli olmadığında yasal, nitel, nicel ve deneysel araştırma metotlarından yararlanılacağı gibi sözlü tarih ve etnografik metotlardan da yararlanılabilmektedir.