İnme rehabilitasyon programı ile kombine edilen ayna tedavisinin motor ve fonksiyonel iyileşme üzerine etkinliğinin araştırılması


SELEN K., ÖZGEN M., ARMAĞAN O., TAŞCIOĞLU F., BAYDEMİR C.

The Journal of Turkish Society of Cerebrovascular Diseases, vol.18, no.3, pp.77-82, 2012 (Scopus)