Yönetici Hemşirelerin İletişim Becerilerinin Hemşirelerin İş Performansına Etkisi


TÜRE YILMAZ A., YILDIRIM A.

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), vol.4, no.20, pp.3057-3067, 2018 (Peer-Reviewed Journal)