Yapılarının Algılanmasında Mimarlığın Rolünün Kilise ve Külliye Üzerinden İncelenmesi


Creative Commons License

Atıcı E., İnceoğlu M.

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.408

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.408
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No

Abstract

İletişim, insanoğlunun kendisini toplumsal bir varlık olarak var ettiğinden bu yana

sürmektedir. Birçok şekilde gerçekleşen iletişimin en temel düzeyi dildir. Mimari iletişimde

de bu dili; yapıların üslubu, mimari dili ortaya koymaktadır. Kendine ait üslubu olan bir

yapının kendine ait bir karakteri var demektir. Karakteri belli olan bir yapının sergilediği

davranış ve karşısındakinin yani kullanıcısının takındığı davranışlar da bu doğrultu da

gelişmektedir. Yapının mimari üslubu karşısında, insanın mekânı algılayışı da buna paralel

olarak değişmektedir. Mekânın ifadesine bağlı olarak bazı davranışlarda yönlendirmeler

olmakta; bazı davranışlarda da kısıtlanmalar yaşanmaktadır. Mimari dilin yapıya kattığı

atmosfer bu tür davranışların yönlendirmelerini ve duyguları güçlendirmektedir. Kullanıcının

yapıyı bütünüyle algılamasında ve deneyimlemesinde, yapının işlevi ve yapının karşı tarafa

vermek istediği mesaj öncü olmaktadır. İşlevin ve mesajın tam anlamıyla karşı tarafa

geçirilmesinde, mimari bir yapının maddi ve manevi olguları bir arada tutan bütün olarak

davranması önemli bir faktördür. Verilmek istenen etki, mimari ögelerin bağımsız olarak

algılanmasıyla değil, bu ögelerin bir araya gelmesiyle anlam kazanmaktadır. İşlevi ibadet olan

kilise ve külliyelerin toplumda farklı algılanması bu durumu ispatlayan bir örnek olmaktadır.

Farklı mimari dile sahip olan bu farklı iki yapı tipinin verdiği mesaj farklı olduğundan,

insanlar tarafından algılanması da ibadet yeri olarak sınırlı kalmayacaktır. Bu sınırı eriten

mimari üslup, mimari iletişimin farklı dillerini oluşturarak algılamadaki farklılığı

oluşturmaktadır. Bu durumu somutlamak için “Gotik Kilise ve Osmanlı Külliyesi” üzerinden

bir analiz çalışması yapılarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Iletişim, Mimari İletişim, Mekân Algısı, Gotik Kilise, Osmanlı Külliyesi