Uluslararası Göç Bağlamında Avrupa Entegrasyonu


Creative Commons License

Karabacak M., Meçik O.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, H. Naci Bayraç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.201-216, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.201-216
  • Editors: H. Naci Bayraç, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanlık tarihi göç ile başlamış, bugüne değin dünya üzerindeki göçler sürmüş ve gelecekte de göçler yaşanmaya devam edecektir. İnsanoğlunun göç etmesinin temelinde birtakım nedenler söz konusu olmuş ve teknolojik gelişmenin de etkisi ile gelişen hareket edebilme kabiliyeti, içinde bulunduğumuz çağda da göç etmeyi kolaylaştırıcı bir faktör olarak öne çıkmıştır. Göç kavramı, çoğu zaman yoksulluk ve çatışma ile bir arada ele alınmaktadır. Zira çatışmanın olduğu yerde yoksulluk vardır. Yoksulluğun olduğu yerde çatışma da karşımıza çıkmaktadır. Çatışma ve yoksulluğun olduğu yerde ise göçün gerçekleşmesi sürpriz olmamaktadır. Dünya üzerindeki uluslararası göç hareketliliklerinin temelinde Avrupa ülkelerine yönelen göçler yer almaktadır. Zira Avrupa ülkelerinin oluşturduğu entegrasyonun sınırları içerisinde güçlü bir işgücü hareketliliği söz konusudur. Avrupa ülkelerindeki yerleşik nüfusun yaş ortalamasının göreli yüksekliği, bu ülkelerde işgücü gereksinimini artırmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri, buna rağmen yasadışı geçişleri engellemeye yönelik ciddi bir politika izlemektedir. Avrupa Birliği, göçmenleri kontrollü ve seçici olarak kabul etme eğilimine sahiptir. Zira Avrupa ülkeleri, göçmenlerin nitelikli olan kısmını işgücü olarak istihdam etmek ve ülkelerinin refahından ödün vermeden göç almak istemektedir. Bu çalışmada uluslararası göç bağlamında Avrupa entegrasyonunun rolünün açıklanması amaçlanmaktadır. Çalışmada bu çerçevede, uluslararası göç kavramının teorik yapısı açıklanarak, uluslararası göç göstergeleri incelenmekte ve Avrupa entegrasyonunun uluslararası göç akımları bakımından durumu değerlendirilmektedir.