OECD Ülkelerinde Finansallaşma Süreci ve Etkileri


Creative Commons License

Meçik O., Afşar M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.3, pp.1-22, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper uses a dataset for OECD members, and a new approach to provide new evidence on the impact of financialization on overall employment and capital intensity between 1990-2009. The findings of analyses showed that stock market capitalization, bank income before tax and securities in the economy have positive and negative effects, respectively. Likewise, stock market capitalization, bank income before tax and securities have negative and positive effect, respectively. Furthermore in the final section, the empirical evidence offers some basic guidance for future policy implications about financialization process.

Bu çalışma, OECD üyesi ülkelere ait bir veri seti ve 1990-2009 dönemi için finansallaşmanın toplam istihdam ve sermaye yoğunluğu üzerindeki etkilerini ele alan yeni bir yaklaşım kullanmaktadır. Analiz bulguları, sermaye piyasası kapitalizasyon oranı ve banka kârlılığı ile banka varlıklarında yer alan menkul değerlerin toplam istihdam üzerinde sırasıyla pozitif ve negatif etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca sermaye piyasası kapitalizasyon oranı ve banka kârlılığı ile banka varlıklarında yer alan menkul değerler sermaye yoğunluğu üzerinde sırasıyla negatif ve pozitif etkilidir. Çalışmanın son kısmında, ampirik bulgular doğrultusunda finansallaşma süreci hakkında gelecekteki politikalar çerçevesinde değerlendirmelere yer verilmiştir.