Tip 1 Diyabetli Sıçan Kalbi Elektriksel ve Mekanik Aktivitelerine Antiagregan Ajan Tikagrelorun Etkisinin İncelenmesi


DURAK A., TUNCAY E., DEĞİRMENCİ S., TURAN B.

Journal of Ankara University Faculty of Medicine, vol.74, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier