USING PSYCHODRAMA TO INVESTIGATE PSYCHODYNAMICS OF OBESITY IN WOMEN AND ANALYSING THE EFFECT OF PSYCHODRAMA ON EATING BEHAVIORS


Creative Commons License

Taşkaynatan Ö., Yılmaz Karaman İ. G. , Pişmişoğlu E.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29, pp.33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 29
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33

Abstract

KADINLARDA OBEZITE PSIKODINAMIKLERININ

PSIKODRAMA YOLUYLA ARAŞTIRILMASI VE

PSIKODRAMANIN YEME DAVRANIŞLARINA

ETKISININ İNCELENMESI

Özlem Taşkaynatan, İmran Gökçen Yılmaz Karaman,

Emine Pişmişoğlu

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Obezite, küresel bir sağlık sorunudur. Duygusal, dışsal ve kısıtlayıcı yeme tutumlarının yüksek olduğu bireylerde obezite gelişebileceği, birçok çalışmada söylenmektedir.

Obez bireylere psikolojik açıdan eğilmek, beden farkındalığının

artırılması, benlik saygısının kazanılması, bozulmuş yeme davranışlarının

değiştirilmesi ve kilo verildiğinde bunun korunmasında kalıcılığı yüksek

çözümler sunabilir.

YÖNTEM: Bu araştırma, obez kadınlardan oluşan bir grubun psikodrama yöntemiyle grup terapisi uygulamalarını içermekte olup ilk ve son

oturumlarda Hollanda Yeme Davranışı Anketi-DEBQ uygulanmıştır.

Haftada bir, toplam 17 oturum ve 60 saat psikodrama uygulaması yapılmıştır, 15 kişiyle başlanmış ve ayrılanların ardından 9 kişiyle süreç

tamamlanmıştır.

Çalışmada hedeflenen ilk basamak, ifade edilemeyen duyguların

keşfi ve duygusal yeme davranışına hizmet eden duyguları işlemekti.

Protagonist oyunlarında ebeveyn ve eş ilişkileriyle erken yaşam

dinamiklerini çalışma ihtiyaçları belirdikçe bu konulara ilişkin grup

oyunları süreç ilerleyişine eklendi ve çalışmalarda bir yandan obeziteye

dair ipuçları arandı. Kiloların hangi ruhsal ihtiyaçlara hizmet ettiğini

araştıran grup oyunları oynandı. Hem önerilen ev uygulamaları hem

de grup çalışmaları ile beden algıları ve şişmanlığın üyeler için anlamı

araştırıldı. Grubun ilk oturumunda yapılan spektogram, son oturumda

tekrarlanarak subjektif bir ölçüm aracı olarak kullanıldı. Süreç boyunca

obezite özelinde beden ve yiyecek temaları, bastırılan duyguların ifadesi

ve yakın ilişkilerdeki sorunların işlenmesi sağlandı. İlk ve son testler

arasındaki fark, istatistiksel olarak SPSS programı ile Wilcoxon İşeretli

Sıralar Testi kullanılarak hesaplanmıştır.

BULGULAR: Duygusal yeme ve dışsal yeme alt ölçek puanlarında

ilk ve son ölçüm arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Z=-2, 253,

p<0. 05; Z= -2, 549, p<. 005). Böylece psikodrama uygulamaları ile

obez kadınların duygusal yeme ve dışsal yeme davranışlarının azaldığı söylenebilir. DEBQ’nun kısıtlayıcı yeme alt ölçeğinden alınan ön

test ve son test puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark

bulunmamıştır.

TARTIŞMA: Grup süresince her üyede obeziteye neden olan duygusal

ihtiyaçların farklı olduğu ortaya konmuştur, bu sebeple psikolojik ihtiyaçlar gözetilmeksizin yapılan obezite değerlendirmelerinin eksik kalacağı ve yöntem olarak psikodramanın obez bireylerde yeme tutumlarını

değiştirmede kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, psikodrama, yeme tutumları