Fertility characteristics and related factors impacting on Syrian refugee women living in Istanbul.


Creative Commons License

Coşkun A. M., Özerdoğan N., Karakaya E., Yakıt E.

African health sciences, vol.20, no.2, pp.682-689, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.4314/ahs.v20i2.19
  • Journal Name: African health sciences
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, CAB Abstracts, EMBASE, Index Islamicus, MEDLINE, Pollution Abstracts, Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.682-689
  • Keywords: Syrian refugee woman, fertility characteristics, impacting factors
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, Suriyeli mülteci kadınların doğurganlık özelliklerini ve etkileyen faktörleri

saptamak amacıyla betimleyici kesitsel bir çalışma olarak planlandı. Veriler, Türkiye’ye göç

eden Arap, Kürt, Türkmen ve Ezidi kökenli toplam 300 mülteci kadına anket uygulanarak

toplandı. Çalışma için kurumsal ve bireysel etik onamlar alındı. Kadınların doğurganlıkları,

toplumsal konumu, yaşı, eğitim düzeyi, gelir durumu, kontraseptif kullanımı, toplumun

ataerkil yapısı, inanç sistemi doğurganlığa bakışı ve nüfus politikasından etkilenmekteydi.

Ezidi kadınların diğer etnik gruplardan farklı olarak okuryazarlık oranı düşük, erken yaş

evlilikleri, oğlan çocuk sahibi olma isteği ve istemli düşük oranları yüksekti. Aileler dış

ortamdan soyutlanmış biçimde yaşamakta ve gelir durumları düşüktü. Doğurganlık hızı

yüksek olan Suriyeli kadınların Türkiye’de bu davranışı sürdürdükleri, güvenli annelik

hizmetlerine ulaşma, kontraseptif yöntem kullanma durumlarının yetersiz olduğu saptandı.

Kadınların % 69.3’ü herhangi bir yöntem kullandığını ifade etse de çoğunluğu geri çekme ile

korunuyordu. Arap kökenli kadınlar, anlamlı düzeyde daha az yöntem kullanıyordu

(p=0.020).