Çocuklarda Kutanöz leishmania sadece endemik bölgelerde mi yoksa göçler ve mültecilerden sonra tüm dünyada mı bir sağlık sorunudur?


ATASOY M., KILIÇ Ö., KARA Y., KIZIL M. C., İŞERİ NEPESOV M., DİNLEYİCİ E. Ç., ...More

57. Türk Pediatri Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 22 May 2022, vol.1, no.1, pp.886

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.886
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Kutanöz Leishmaniasis (KL), enfekte dişi tatarcık sineklerinin ısırması ile bulaşan ve ülsere nodüler lezyonlarla karakterize leishmania tipi protozoaların neden olduğu bir hastalıktır.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya çocuk enfeksiyon hastalıkları ve dermatoloji tarafından takip edilen 21 pediatrik kutanöz leishmania olgusu dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, aldıkları lokal veya sistemik tedavileri ve yan etkileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların 14’ü (%66) kadın, 7’si (%34) erkekti. Olguların ortalama yaşı 6.4 yıldı. Hastaların 15’i mülteciydi (hastalardan yedisi Iraklı, sekizi Suriye’liydi). Hastaların 10’unda (%47) sadece yüzde, 6’sında (%28) hem yüzde hem de elde, 4’ünde (%23) alt ekstremitede lezyon vardı. Yedi hastada (%38) tek lezyon, ondördünde çoklu lezyon ve yedi hastada dörtten fazla lezyon vardı. 13 hastanın deri kazıma örneklerinin mikrobiyolojik incelemesinde amastigot gözlendi. 15 hastaya intralezyonel tedavi, 6 hastaya sistemik tedavi verildi, 2 hasta sistemik tedaviyi reddetti. Beş hastaya meglumin antimoniat, bir hastaya amfoterisin B verildi. Suriye uyruklu olgularda lezyon sayısı ve sistemik tedavi oranı daha yüksekti.

Sonuç: Kutanöz Leishmaniasis, Leishmania cinsinin protozoalarının neden olduğu kronik bir hastalıktır. özellikle endemik ülkelerde. CL, uluslararası seyahat, göç ve mülteciler nedeniyle tüm dünyada nispeten yaygın bir durum haline gelmiştir. Endemik bölgelerin dışında kronik, ağrısız cilt lezyonları olduğunda kutanöz Leishmania düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: kutanöz leishmaniasis, endemik bölge, göçler