Bacakta Yaygın Selülit ve Lenfanjit İle Başvuran Pediatrik Milroy Hastalığı Olgusu


Yücel T., Kızıl M. C., Kara Y., Kılıç Ö., Dinleyici E. Ç.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Güz Sempozyumu, Bolu, Turkey, 26 - 28 November 2021, vol.1, no.27, pp.86

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.86
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Giriş: Milroy hastalığı; lenfatik damarların gelişimsel anomalisine bağlı olarak ortaya çıkan ve alt ekstremitelerde ödem ile karakterize genetik bir hastalıktır. En sık hastaneye başvuru sebebi ve komplikasyonları, selülit ve lenfanjit gibi enfeksiyonlardır. Burada alt ekstremitede yaygın lenfanjit ve selülit ile başvuran pediatrik Milroy Hastalığı olgusu sunulmuştur.

Olgu: On yaşında kız hasta, sol bacakta yaygın şişlik ve kızarıklık sebebiyle başvurdu. Öyküsünden iki buçuk yaşında Milroy Hastalığı tanısı aldığı, kalp damar cerrahisi tarafından takipli olduğu, 3 gün önce sol ayakta kızarıklık sebebiyle amoksisilin-klavunat tedavisi başlandığı, fakat şişlik ve kızarıklığın giderek arttığı ve tüm sol bacağa yayıldığı öğrenildi. Fizik muayenede sol bacakta, yaygın şişlik, kızarıklık, ısı artışı dışında patolojik bulgu yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde, hemoglobin 12,9 g/dL, lökosit 15.800/mm3 (nötrofil 12.500/mm3, lenfosit 2.520/ mm3), trombosit 234.000/mm3, C-reaktif protein 186 mg/L (0-5), doppler ultrasonografide , trombüs saptanmadı, sol bacakta yaygın selülit ve lenfanjit mevcuttu. Hasta servise yatırılarak, kalp damar cerrahisi ile konsulte edildi. Ampisilin-sulbaktam ve ibuprufen tedavisi başlandı, elevasyon ve soğuk uygulama yapıldı. Günlük alt ekstremite çap ve nabız takibi yapıldı. Aralıklı olarak akut faz takibi yapıldı. Takipte sol bacaktaki şişlik şikayeti ve akut faz reaktanları gerileyen hastaya, oral amoksisilin-klavunat tedavisi ve yakın poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.

Sonuç: Milroy hastalığı diğer adıyla primer konjenital lenfödem, lenf damarlarının intrauterin dönemde gelişimsel anomalisine bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle alt ekstremite de tekrarlayan selülit ve lenfanjit olgularında mutlaka Milroy hastalığı akılda tutulmalıdır. Böyle hastalarda travma ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlardan koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir.