13. Bölüm Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar


Bayraç H. N., Koçak A.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.271-295, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.271-295
  • Editors: Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amerika kıtasında bulunan ülkeler, ticaret hacimlerini artırmak ve kişi başına düşen gelir seviyesini yükseltmek için Latin, Orta, Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinde çeşitli ekonomik entegrasyonlar oluşturmuşlardır. Amerika kıtasında yer alan bölgesel entegrasyonlar günümüzde en büyük ticaret blokları arasında yer almaktadırlar. Bu bölümde, Amerika kıtasının çeşitli bölgelerinde yer alan entegrasyonların amaçları, üyeleri ve faaliyet alanlarına açıklandıktan sonra, kıtadaki entegrasyonlar içerisinde önemli bir yere sahip olan NAFTA’nın üye ülkeler üzerinde yarattığı etkiler ele alınmaktadır. Bu amaçla NAFTA ülkelerine ait doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ihracat, ithalat, ticari açıklık endeksi ve GSYH değişkenleri arasındaki ilişkiler, 1980-2017 dönemi çerçevesinde panel ARDL analizi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; uzun dönemde ithalat ve ihracat NAFTA üyesi ülkelerde GSYH’yi artırırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ticari açıklık endeksi azaltmaktadır. Kısa dönemde ise; NAFTA üyelerinde ticari açıklık endeksinde meydana gelen bir değişiklik GSYH’yi azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ihracat ve ithalatta meydana gelen bir değişiklik GSYH’yi artırmaktadır.