The Relationship Between Strategic Sector's Foreign Trade Volume and Real Effective Exchange Rate Movements and Uncertainty


Creative Commons License

Kılıç E.

Sakarya İktisat Dergisi, vol.3, no.4, pp.43-66, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Sakarya İktisat Dergisi
  • Page Numbers: pp.43-66

Abstract

Within the framework of Turkey's EU accession negotiations, Republic of Turkey Ministry of Industry and Trade prepared Turkey's Industry Strategy Document in 2010. Exports of most of these sectors, the competitiveness of which were analyzed in this document in accordance with commitments given to the EU, considerably depend on imports. Furthermore, changes in the real exchange rate influence international competitiveness by affecting the relative prices of tradable goods. In this study, the effects of real effective exchange rate movements and uncertainty on foreign trade volume of the sectors, which were analyzed in Turkey's Industry Strategy Document, were investigated in the period of 2005:Q1-2012:Q2. Panel data analysis results show that an increase in the real exchange rate does not significantly decrease exports, while it increases import. Real exchange rate uncertainty affects exports positively in corresponding period; but does not have a significant reducing impact on import volume.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin AB üyeliği müzakereleri çerçevesinde, 2010 yılında Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’ni hazırlamıştır. Bu belgede, AB’ye verilen taahhütler doğrultusunda rekabet gücü analiz edilen sektörlerin çoğunun ihracatı önemli ölçüde ithalata bağımlıdır. Ayrıca reel döviz kurundaki değişmeler, dış ticarete konu olan malların göreceli fiyatları üzerinde etkili olarak sektörlerin uluslararası rekabet gücünü etkilemektedir. Bu çalışmada, reel efektif döviz kuru hareketleri ve belirsizliğinin Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde analiz edilen sektörlerin 2005:Q1-2012:Q2 dönemi dış ticaret hacmine etkileri araştırılmıştır. Panel veri analizi sonuçları, reel döviz kurundaki artışın ithalatı arttırırken ihracatı anlamlı bir şekilde azaltmadığını göstermiştir. Reel döviz kuru belirsizliği ise ilgili dönemde ihracatı olumlu etkilemekte; ancak ithalat hacminde anlamlı bir düşüş yaratmamaktadır.