Güvencesı̇z Çalışmada Çalışma Koşullarının Düzenlenmesı̇: Türk İ̇ş Hukukundakı̇ Duruma Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇ Hukuku Işığında Bı̇r Bakış


ELBİR N.

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Turkey, 15 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes