Kazan-Tatar Bilmeceleri İle Türkiye Sahası Bilmecelerinin Yapı Benzerlikleri Üzerine Bir Değerlendirme


BÜYÜKOKUTAN TÖRET A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, pp.271-285, 2017 (Peer-Reviewed Journal)