FARKLI REÇİNE/AGREGA ORANLARININ GEÇİRİMLİ POLİMER BETONUN ÖZELİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA


Özdemir A. E., Canbaz M.

5. Uluslararası Ankara Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 January 2023, pp.718-726

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.718-726
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Geçirimli beton, geleneksel betondan farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren betondur. Yağmur sularını doğrudan toprakla buluşturmak, artan sel baskınlarını ve aşırı yağmurların neden olduğu şehir içi deformasyonları önlemek ve yeraltı sularının yenilenmesine olanak sağlamak gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. Polimer beton kompozitleri ise normal betonda su ile tepkimeye girerek agregaları birbirine bağlama görevi gören çimento yerine polimer reçinenin kullanıldığı kompozit malzemelerdir. Betonda çimento yerine polimer kullanımındaki temel amaç betonun dayanıklılığını ve mekanik özeliklerini arttırmaktır. Bu çalışmada bağlayıcı olarak çimento yerine polimer kullanılarak elde edilen geçirimli betonun fiziksel ve mekanik özeliklerinin reçine/agrega oranına göre göstereceği farklılıklar araştırılmıştır. Ayrıca üç farklı tane çapında iki farklı agrega türü kullanılarak, agrega türünün ve farklı tane çaplarının geçirimli polimer betonun fiziksel ve mekanik özeliklerine etkisi de ortaya konmuştur. Yapılan çalışmada polimer olarak polyester reçine, agrega olarak kalsit ve bazalt kırmataş kullanılarak geçirimli polimer beton elde edilmiştir. Kalsit ve bazalt kırmataşlar (2-3) mm, (5-6) mm ve (7-8) mm olmak üzere üç farklı tane çapında kullanılmıştır. Elde edilen numunelerde geçirimliliğin sağlandığı reçine/agrega oranları belirlenmiştir. Farklı tane çaplarına göre % 4 ile % 10 arasında değişen reçine/agrega oranlarında üretimler yapılmıştır. Agrega türlerinin, tane çaplarının ve değişen reçine/agrega oranlarının fiziksel ve mekanik özeliklere etkisini gözlemlemek amacıyla 40x40x160 mm ölçülerinde prizma numuneler hazırlanmıştır. Bu numuneler üzerinde gerçekleştirilen deneylerle birim ağırlık, ultrases geçiş hızı, boşluk oranı, basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve yarmada çekme dayanımı değerleri elde edilmiştir. 10 cm çapında ve 10 cm yüksekliğinde üretilen silindir numunelerle yapılan deneyler sonucunda geçirimlilik değeri (mm/s) elde edilmiş ve farklılıklar ortaya konmuştur. Yapılan çalışma sonucunda kalsit kırmataş ile üretilen numunelerin birim ağırlıklarının bazalt kırmataş ile elde edilen numunelere göre fazla olduğu, artan reçine/agrega oranının boşluk oranını bir miktar azalttığı ve eğilme dayanımı, basınç dayanımı ve yarmada çekme dayanımı gibi mekanik özeliklere olumlu etki ettiği gözlenmiştir. Tane çapı arttıkça geçirimliliğin arttığı, reçine/agrega oranı arttıkça geçirimliliğin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.