Obstrüktif Üropatiler


Kavaz Tufan A., Çetin N.

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Nefroloji Özel Konular, Fatoş YALÇINKAYA, Editor, Ortadoğu reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm eğitim inşaat sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.36-42, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ortadoğu reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm eğitim inşaat sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.36-42
  • Editors: Fatoş YALÇINKAYA, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Normal idrar akımının kısmi ya da tama yakın daralması sonucu ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel

değişikliklerin tümü obstrüktif üropati (OÜ) olarak tanımlanır. Obstrüktif üropatilerin çoğu doğumsal

böbrek ve üriner sistem anomalilerinin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklarda

kronik böbrek hastalığının en önemli ve tanımlanabilir nedenlerinden bir grup hastalığı içeren OÜ’ler darlığın

yerine göre alt ve üst üriner sistem obstrüksiyonları olarak sınıflandırılır. Alt üriner sistem obstrüksiyonları

mesane boynu ve üretradaki mekanik veya fonksiyonel obstrüksiyonlara bağlı

gelişmektedir. Üst üriner sistem obstrüksiyonları ise renal pelvis ve üreterlerde gelişen obstrüksiyon sonucu

oluşmaktadır. Posterior üretral valv (PÜV) alt üriner sistem obstrüksiyonlarının, üreteropelvik bileşke

darlığı (ÜPBD) ise üst üriner sistem obstrüksiyonların en sık nedenidir. Günümüzde

ultrasonografinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle OÜ tanısı antenatal dönemde konulmaktadır. Tedavi

altta yatan nedene ve obstrüksiyonun ciddiyetine göre değişmektedir. Üreteropelvik bileşke darlığında

genellikle konservatif izlem önerilirken PÜV’lü olgularda ise olabilen en kısa sürede transüretral

valv rezeksiyonu uygulanmaktadır.