Ceranib-2 HIF1-α gen ekspresyonunu inhibe eder ve HepG2 hücrelerinde apoptozu indükler


Creative Commons License

Erkasap N., Özyurt R.

Cukurova Medical Journal, vol.45, no.4, pp.1318-1325, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Cukurova Medical Journal
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1318-1325
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeni bir anti-kanser ilaç olan seranib-2' nin apoptotik etkisini ve HIF-lα düzeylerinin HepG2 üzerindeki etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Hücreler 0, 1, 1, 5, 10, 25 ve 50 µM seranib-2 ile 24 ve 48 saat süreyle muamele edildi ve hücre canlılığı belirlendi. Asit seramidaz, kaspaz-3, kaspaz-8, kaspaz-9, Sitokrom C1, HIF-1α,ve TNF-α mRNA seviyeleri qPCR ile ölçüldü. Bulgular: 10 µM konsantrasyonda Ceranib-2; 24 ve 48 saat tedaviden sonra hücre canlılığını yaklaşık % 58 azalttı. Aynı doz, kaspaz-3'ün mRNA seviyesini arttırdı ve 24 saat sonra kontrol grubuna kıyasla kaspaz-8 üzerinde herhangi bir değişiklik tespit edilmedi. Kaspaz-3'te herhangi bir değişiklik saptanmazken kaspaz-8 mRNA seviyesi, 48 saat sonra 10 µM seranib-2 konsantrasyonunda arttı. Kaspaz-9 mRNA seviyeleri 24 ve 48 saat sonra değişmedi. 10 µM konsantrasyonda Ceranib-2, 24 saatlik tedaviden sonra kontrol grubuna karşı Sitokrom C1'in mRNA seviyesini düşürdü. ASAH mRNA seviyesi, 10 µM seranib-2 ile 48 saatlik tedaviden sonra azaltılmıştır. ASAH' ın azaltılması, 10 µM seranib-2'nin 48 saat sonra seramidazı inhibe edebileceğini ve bunun seramid konsantrasyonunu artırabildiğini gösterdi. TNF-α mRNA seviyesi hem 24 hem de 48 saat sonra arttı, ancak HIF-lα mRNA seviyesi, 24 saat sonra kontrol grubuna kıyasla düşüktü. Sonuç: Seranib-2' nin HepG2'de apoptozu indüklediğini bulduk, bu nedenle serani