ORHAN KEMAL’İN “BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE”ADLI ESERİNDE GÖÇ OLGUSU VE ÖTEKİ


BÖLÜKMEŞE E.

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, no.5, pp.57-72, 2019 (Peer-Reviewed Journal)