Sosyal Medya Kullanım Ve Davranışlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği


ÇEMREK F., HİLAL B., ÖZAYDIN Ö.

Alphanumeric Journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, vol.2, no.1, pp.61-76, 2014 (Peer-Reviewed Journal)