Mickey Spillane ve Kemal Tahir in Mike Hammer Serilerinin Biçimsel Karşılaştırılması


Akpınar S.

Türklük Bilimi Araştırmaları-Journal of Turkology Research, no.31, pp.13-30, 2012 (Peer-Reviewed Journal)