Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Sulamanın Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi


Creative Commons License

Kayan N.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.40-47, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Bu araştırma; dört farklı nohut çeşidinin (Gökçe, Akçin, Işık, Yaşa) dört farklı zamanda yapılan sulamaya (S1: sulama yapılmayan kontrol parselleri, S2: ekim zamanı sulama, S3: ekim zamanı + çiçeklenme dönemi sulama, S4: ekim zamanı + çiçeklenme dönemi + bakla bağlama dönemi sulama) verdiği yanıtı incelemek ve sulamanın verim ve verim ögeleri üzerine etkisinin araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada her iki yılda da, yüz tane ağırlığı hariç incelenen diğer özellikler bakımından sulama zamanları arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemli bulunmuştur. Araştırmanın ilk yılında ise, birim alan biyolojik verimi, birim alan tane verimi ve yüz tane ağırlığı özellikleri bakımından çeşitler arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemlidir. Verim ögelerine ait en yüksek değerler ve en yüksek tane verimi ekim zamanı + çiçeklenme dönemi + bakla bağlama döneminde sulanan parsellerden elde edilmiştir. Ancak sulama suyunun kısıtlı olduğu yörelerde iki kez sulama (ekim zamanı + çiçeklenme dönemi) yapılması önerilebilir. Çalışmamızda Gökçe ve Akçin çeşitlerinin sulamaya daha iyi tepki verdikleri saptanmıştır.